Ny E6 Øst – En ny trafikkmaskin

Se større bilde
 

 


Se større bilde               Foto: Jan Habberstad

 

Snart starter arbeidet med ny E6 ved Strindheim. Mange er nok spente på hvordan utbyggingen av E6 vil påvirke trafikksituasjonen og bomiljøet for denne del av Strinda.
Historielaget har derfor oppsøkt Statens vegvesen sitt informasjonskontor på Lademoen stasjon og sett på planene.
I løpet av inneværende år vil de forberedende arbeider starte opp – og i 2009 vil vi for alvor merke de omfattende arbeidene som nå skal startes opp.
Dette praktbygget i Tessems veg blir nok stående.

Her finner du reguleringsplanen for Strindheimområdet.


 

       


Se større bilde
Gjengitt med tillatelse fra Gule sider

 

Innherredsvegen er en gammel veg. Allerede i 1858-1859 ble det utført en omlegging over Gjevingåsen.

Fra bygrensa mellom Trondheim og Strinda og til Strindheim skole gikk vegen over Rønningsbakken. Traseen ble omlagt i 1898-1900 og fikk den trase den har i dag.

Bygdeveien Strindheim - Bromstad ble bygd i 1895-1901.

Her ser vi Strindheimkrysset fra lufta, med Nidar fabrikker til venstre i bildet. Tunnelen vil bli liggende under Rønningsbakken til høyre i bildet. Når anleggsarbeidene begynner må vi regne med at kjøremønstret inn og ut av byen må legges om vesentlig.

 


 

       

Se større bilde
 
Her ser vi utsnitt av reguleringsplan E6 øst for området ved KBS.

En ombygging av Thonning Owesens veg er blant de første store inngrep som skal gjøres.
En ny forbindelse mellom Innherredsvegen og Thonning Owesens veg skal etableres. Dette for å avlaste Strindheimkrysset for trafikk.

Riggområdet blir liggende opp mot jernbanen der Bromstadvegens forlengelse til Lade senere skal bygges

 

 
       

Se større bilde                 
 

Forberedende arbeider må også gjøres på sørsiden av Strindheim-krysset. Dette for å lede trafikken på Bromstadvegen østover mot Gildheimkrysset. Det planlegges en midlertidig vei syd for Nidar fabrikker og over Belbuan. Den nye E6 skal ligge hele 12 meter under dagens nivå ved Nidar. Tunnelinnslaget blir liggende like til høyre for rundkjøringen i Strindheimkrysset, foran dette blir det støpt en betongkulvert.
Vegkrysset får 3 plan. Den nye E6 kommer nederst, lokaltrafikken møtes i en ny rundkjøring på det midterste planet, og helt på toppen blir det en rundkjøring for busser og annen prioritert trafikk. Ingen hus må bort ved tunnelinnslaget sier Statens Vegvesen, men et par hus må nok fraflyttes for en kortere periode.

 


 

       

Se større bilde             
 

Vi ser vi et utsnitt av reguleringsplan E6 øst slik den viser tunnelen og påkjøringsrampene inne i fjellet.

Her ligger det 6 boliger som allerede i dag er støyutsatt. Historielaget har ikke undersøkt nærmere om dette spørsmålet, men vi oppfordrer interesserte til å kontakte Statens vegvesen..

 
 
       


Se større bilde
Gjengitt med tillatelse fra Gule sider

 

Ved denne rundkjøringa i Innherredsvegen blir endringene enda mer utfordrende. Her skal svært mange hus flyttes på strekningen mellom rundkjøringen i bildet og tunnelinnslaget.

Statens Vegvesen holder for øvrig til på Lademoen stasjon, det gule huset ved jernbanelinja har adresse Strandvegen 40.

 
 
 
       

Se større bilde                 
 

Ta også en titt på den nye Nidelven bru, slik Selberg arkitektkontor og Reinersen har laget prospekt for.

Nettsida til Statens vegvesen
Telefon Statens vegvesen: 91320842