Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim


Telefon
Lagets leder
958 89 594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
 

Personvernerklæring

 
 

Les erklæringen

 
  Styret  
 

Leder
Jan Habberstad

Styremedlemmer

Torleif Hagen

Tordis Klingenberg Hokstad
Johan Egil Dreier
Aasta J. Loholt

Varamedlemmer
Ingvald Sivertsen
Lene Strøm

Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

 

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Torleif Hagen

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Planlagte aktiviteter
Gjennomførte aktiviteter

 
 

Forslag til årboktemaer

 
  Strinda-kalenderen  
 

Strinda-kalenderen 2021 selges nå til sterkt redusert pris kr 100 pluss porto.

 
 

Bestill kalenderen her

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Årboka for 2020 kan nå bestilles med levering fra 18. november.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2020  
 

Innkalling
Årsberetning
Protokoll

 
 

 

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
  Trondheimsbasen  
 


You can order / bestille Trondheimsbasen 2019 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Order/ Bestille Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2019 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.
Bestill Trondheimsbasen.

 
     
 
     
 

Strinda historielag


25-års Jubileet på Ringve flyttes
Strinda historielags
25-års Jubileum på Ringve flyttes fra 10. mai til månedsskiftet august/september.
Grunnet korona-situasjonen og usikkerhet om vaksinasjons-tempoet for våre medlemmer, er datoen for 25-års markeringen flyttet.
 
Vår Jubileumskomité arbeider med programmet, og styret vil sende ut nærmere info etter påske og utover sommeren.

Nytt medlemstilbud:
Slektsoversikter fra Trondheimsområdet

Strinda historielag har dessverre et begrenset tilbud i starten av 2021 til våre medlemmer. Riktignok har vi satt ned en Jubileumskomite med tanke på feiring av 25-årjubileet i år, og vi planlegger mulige turer og aktiviteter som kan gjennomføres når kovid-situasjonen tillater det. Et nytt tilbud kommer nå.
Er du eller andre i familien slektsgranskere, så les
her


Årboka 2020
Vår årbok Strinda den gang da 2020 kom i salg fra 18. november hos bokhandlere og i de fleste butikker på østsiden av Trondheim. Boka koster 220 kroner. Årboka har 10 artikler.
Les mer om innholdet og se noen bilder her
.
Våre medlemmer får boka denne gang tilsendt gratis i posten.
Øvrig bestilling over vår nettside kan skje med levering fra 18. november, se her.

Referat fra Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020 ble etter vedtak i styret gjennomført ved uravstemning. Årsmøtepapirer ble lagt ut på vårt nettsted samt sendt som vedlegg til innkalling til de som har e-postadresse. Det ble satt en frist til 1. november for å tilbakemelde synspunkter og stemmegiving til styret.
Les mer


Strinda-kalenderen 2021
Strinda-kalenderen 2021 er klar for bestilling for utsending i slutten av oktober. Kalenderen koster kr 170 inkludert porto.
Kalenderen er laget av Leif Otto Furseth. Den egner seg godt som Årets Julegave til slekt og venner!
Les mer

Utbygging på Valentinlyst gård
En omdiskutert utbygging på Valentinlyst gård er på høring og skaper stor debatt. Her bodde vårt æresmedlem Nils Estenstad. Han opparbeidet og pleide en vakker hage. Han elsket sine rhododendroner. Nå planlegger hans sønn en større utbygging av boliger i hagen....
Les mer

Bilder fra Frigjøringsvåren 1945
Strinda historielag har fått tilgang til en del historiske bilder som viser hvordan Trondheims befolkning  mottok Kongen, Kronprinsen og ikke minst hjemvendte soldater våren og sommeren 1945.
Les mer

Verneplan for kirkegårder

Kirkelig fellesråd i Trondheim har bedt Strinda historielag hjelpe til med å utarbeide en verneplan for gravplasser i Trondheim. Prosjektgruppa vil gjerne ha en oversikt fra hver gravplass over hvilke gravlagte personer som har hatt betydning enten lokalt i Trondheim eller nasjonalt. Planen skal være ferdig i 4. kvartal.

Historielaget er nå i gang med en omfattende kartlegging i første omgang på Moholt kirkegård, Lade kirkegård, Lademoen kirkegård og Ranheim kirkegård, samt Tilfredshet kirkegård.

Les mer


«Snaustrinda rundt»    

Trondheim kommune har bedt Strinda historielag medvirke i skiltingen av to såkalte nærturløyper.  De samarbeider med Trondhjems Turistforening i planlegging av løypene, og som de foreløpig har kalt Strindarunden nærtur – og Nardorunden- nærtur. Løypene vil passere forbi mange av Strindas historiske plasser. Plakater og sti skal være ferdig 1. juli 2020. Kanskje er navnet «Snaustrinda rundt» bedre? Hva synes du
Les mer


Tidligere "Ukas presentasjon"
UKAs redaktør -2010
Ukas: Besøk fra Vancouver

Ukas forfatter 3-2010 Sverre Lilleeng
Ukas forfatter 2-2010 Kristine Stene
Ukas forfatter 1-2010 Magnar Skaret
Da asken fra Island nådde Strinda
Ta vare på Reitgjerdets kultur !
Ville veier - de reiste rundt i en Volvo 142
Se Trondheim Byarkivs bilder
Ukas bilde 1-2010 Idyllen ved Gildheim
Flere "Ukas presentasjon"


Historien flyter ikke i en stor strøm,
men i mange små, raske bekker.

Alberto Moravia

 
     
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
   
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 

 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 

Opphavsrett 2007 © 2020 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning

Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker