WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems tekniske læreanstalt

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Rådhuset i Trondheim. Foto: Jan Habberstad 2013
Stiftamtmand C. Motzfeldt
Rollgården under riving i 1895
Trondhjems tekniske læreranstalt var i drift fra 1870. Første direktør var Christian Torber Hegge Gelmuyden. Det var testamentet til Tomas Angell som åpnet for flere investeringer og byggeprosjekter i Trondheim. I oktober 1854 ble testamentets fortolkning endret slik at deler av midlene kunne benyttes til folkeopplysning. Det ble samtidig arbeidet med opprettelse av en teknisk skole. Stiftamtmann Carl Fredrik Motzfeldt sendte i oktober 1868 en anmodning til Stortinget om å opprette en teknisk læreanstalt i Trondheim, noe som Stortinget bifalt ved å sette av en bevilgning på 2500 spesidaler.

Sammen med midler fra Thomas Angells stiftelse førte det samlede budsjett på 5900 spd til planene satt ut i livet. Trondhjems tekniske læreanstalt startet så sin virksomhet i Dessengården den 1. november 1870. 7 faste og 7 hospiterende elever var da i drift.

Skolens lokaler ble etter hvert for trange. 2. mai 1895 besluttet Trondheim kommunestyre å bevilge 204. 000 kroner til nye bygninger. Det ble innkjøp en tomt i Munkegaten 1, der enkefru Rolls hus sto. Tomten var imidlertid for liten, og også Collins gård i Bispegaten 6 ble innkjøpt.


Læreanstaltens nye bygning ble så oppført der Trondheim kommunes rådhus nå ligger.

Det pågikk også siden 1833 en diskusjon om en norsk teknisk høyskole. Politikerne i Trondheim ville gjerne utvide den tekniske læreanstalten med et polyteknikum. Etter som det var tekniske skoler også i Christiania og Bergen var det strid om hvor en ny høyskole skulle etableres.

Trondheim Rådhus-info

Trondheim kommunes rådhus.

Dessengården Nybygget


Fanen

Læreanstaltens fane

Eksterne lenker


Kilde

  • 1. Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1895. Chr. Ellewsen. Aktietrykkeriet 1895.
  • 2. Wikipedia