WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i Strinda kommune og Trondheim kommune.
WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trollavassdraget

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Trolla fra sjøsiden
Trollavassdraget, elvelengde 11,65 km, vassdrag nr 123-100-R, ligger nord i Bymarka.

Fra Herberndammen (353 moh) går Trollabekken ned til Nydammen i Bymarka (218 moh). Herfra går vannet i Trollabekken ned til Holstdammen (204 moh). Lenger nede mot Trolla Brug ligger så Lykkjdammen. Den samler også opp vannet som kommer fra Tienddalsdammen og Svarttjønna i Bymarka (239 moh).

Tienddalsdammen tilhørte tidligere Munkaunet.

Allerede i 1683 var det en stampemølle i Trolla.

Eiendommen Trolla fikk tidlig mølleprivilegium og var eid av byborgere. Eiendommen var utmarksplass under byen og omfattet parsellene Trolløkka, Hestvollen, Løkkdammen og Holstvollen. Kjøpmann Ebbe Carstens skjøtet i 1707 Trolla til svogeren rådmann Hans Horneman. I 1735 solgte Hornemann til kjøpmann Gottfried Hagelstein. Hans enke solgte eiendommen til Hans Hagerup som også eide Ilens møllebruk. I 1765 solgte Hagerups enke Trolla til Gerrit Hornemann, Henrik Lysholm, Knut Thode og Peder Iversen. Stedet omfattet da kornmøller, plate-, kobber- og spikerverk.

Lorentz H. Holst startet sagbruk i Trollabekken i 1721. Holstdammen ble regulert i 1720.

En større oversvømmelse rammet de gamle lagerlokalene i Trolla Brug i 2005(?). Trollabekken er lagt i kulvert gjennom anlegget.

Trolla Brug.Foto: Jan Habberstad

Trollabekken går i kulvert under riksvegen og Trolla Brugs gamle lokaler.

Foto: Jan Habberstad


Kilder

  • 1. Boka om Trolla Brug- dets tilblivelse og historie. Oskar Baust Gogstad . Gunnar Aagesen
  • 2. Vann-Nett

Eksterne lenker