WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i Strinda kommune og Trondheim kommune.
WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stokkan Øvre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Stokkan Øvre 2015. Foto: Jan Habberstad
Stokkan Øvre, gnr 42/1. Gården ligger øst for Universitetet på Dragvoll. I 1683 er Torsten Olsen oppført som eier av begge Stokkangårdene. Senere blir Melchior Bødicher eier av begge Stokkangårdene. Bødicher skjøter Stokkan Øvre til Hans Brodersen Smitt i 1724. Fogd i Romsdal Børge Eeg blir så eier. Han selger i 1729 til brannkaptein Søren Wissing. Wissing hadde kjøpt Stokkan Nedre året i forvegen. Så i 1738 blir Stokkan Øvre solgt til kjøpmann Marcus Sodemann. Nøyaktige grenser mellom de to gårdene blir fastsatt i 1748.

Samme år solgte Sodemann Stokkan Øvre til skoginspektør Johan Georg Hummel, som igjen i 1754 selger til cancelliråd Henrich Angell. Deretter var rådmann og postmester Mandrup Alstrup eier, og fra 1867 major Paul Peters. denne solgte i 1770 til madame Abel Helena Thode, enke etter sorenskriver Brochmann.

I 1791 ble gården kjøpt av kjøpmann Johan Widerø Thonning. Han kostet på eiendommen mye og oppførte nye hus, og anla en prektig hage. Thonning eide flere sagbruk i Innherred, og drev selv stor trelastforretning i Trondheim. Thonnings enke, Elise født Thode drev gården til hun overlot den til svigersønnen Hilmar Meincke (eide Lade gård), gift med Anna Maria Thonning.

I 1808 ble Stokkan Øvre solgt til major Jacob Motzfeldts arvinger. I 1822 selger disse arvingene til premierløytnant Jens Jakob Seiersted. Blokkmaker Arne Rasmussen overtar i 1830. Deretter Peder P. Bjørnstad og Bjørn Pedersen Teslien i 1831. Fra 1845 var Bjørn Pedersen eier alene. Carl Adolf Brodtkorb ble eier i 1850. I 1895 overtok Fredrik Sand som var gift med Mathilde Barlien. Da han var død solgte enken gården til Andreas N. Røstad i 1912. I 1920 solgte Røstad til Johan O. Hagen. Sønnen Asbjørn Hagen (26.1.11 i Strinda - 17.06.1957) ble i 1936 gift med Margit Bakken (26.1.1894 i Ørland-15.01.1984). Sønnen Bjørn Terje Hagen født 1939.

Øvre Stokkan barnehage har tilhold i lokalene i 2015.

Husmannsplasser under Stokkan Øvre er Koja(se Koya - husmannsplass i Stokkanmarka), Stokkleven Østre (se Stokkleven Østre - husmannsplass i Stokkanmarka ),Stokkleven Vestre - Vasskleven (se Vasskleven - husmannsplass i Stokkanmarka ).

Kulturminnestatus:

Rundhaug, klart markert, svært steinblandet, kvarts og rød marmor. Urørt. Tett bevokst med høyt gress. Haugens opprinnelse ukjent, den blir alm. antatt å kunne være fornminne. Haugens mål: D 6 m, h 0,8 m. Ikke fortidsminne. Trolig rester av gammelt haveanlegg. Gammel herregård. Eieren av gården forteller også at da de for noen år siden grøftet på jordet ca 80 m SV for låvebygningen, traff de på et lag kull, jernslagg og jernbiter ca 70-80 cm under jordskorpa. Grøften som de grov va ca 40 cm bred, men området med kull så ut til å videre på begge sider. Ca 360 m SSØ for husene på gården kom de dessuten over en oppmurt brønn, ca 1 m under jordskorpa.

Foto: Jan Habberstad

Stokkan Øvre er godt synlig når du kommer gangveien over Stokkanbrua fra Universitetet på Dragvoll.

Kilde