WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i Strinda kommune og Trondheim kommune.
WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stavnebrua

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Stavnebrua, Foto: Jan Habberstad 2014
Stavnebrua, Foto: Jan Habberstad 2014
Stavnebrua er ei bru som går over Nidelva. Jernbanebrua som fører Stavne-Leangenbanen over Nidelva fra Stavne til Tempe, ferdig bygd i 1956. Brua er bygd i stål i seks spenn og er 186 m lang. Den ble åpnet for trafikk i 1957.

Tyskerne bygde først ei provisorisk bru som var ferdig i 1944, i forskjellige konstruksjoner. Brua ble bygget av tyske pionertropper som hadde hjelp av russiske krigsfanger og endel norske snekkere. Ett landkar var bygget i betong av Trondhjems Cementstøperi og Entreprenørforretning AS. De ørige pillarene var i tre som ikke var impregnert. Den tyske brua bar tydelig preg av å være en feltbru, og ble revet før 1952.

Den nye brua konstruert i stål og armert betong ble påbegynt i 1952 og var driftsklar sommeren 1956.

Stavnebrua er nå en viktig forbindelse som gang- og sykkelveg mellom Stavne/Byåsen og universitetet på Gløshaugen. Den ble bygd som jernbanebru med påhengt gangbane på yttersiden. Gangbanen ble revet i 1994 og gjenoppbygd samme år. Den opprinnelige brua hadde en gangbanebredde på 1,25 m, mens den nye er 3 m bred. Gangbrua ble bekostet av Trondheimspakken, som er et prosjekt for vegbygging og kollektivtransport, sikkerhet og miljøtiltak i Trondheim, delfinansiert av bompenger.

Kilde

  • Herman Hansen. Stavne-Leangenbanen bygges. Artikkel i årbok 2016 Strinda-den gang da.
  • Fremstad, E og Thingstad, P.G. (red.) 2007
    Nidelva, Trondheims hjerte. Bli med ut 7: 55- 63
    NTNU Vitenskapsmuseet