WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i Strinda kommune og Trondheim kommune.
WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Selsbakk Øvre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Selsbakk Øvre
Fjellanger Widerøe 1952
Selsbakk Øvre , gnr 101/6, gammelt lnr. 292b.1a, som blev utskilt fra Selsbakk Nedre i 1856 og under navnet Selsbakk østre innført i matrikkelen, blev av nedre Selsbakk's eier Mons Andersn solgt til broren Ole Andersen for 1650 spesiedalcr. Fra denne gård utskilles i 1860 en parsell Forsøget og i 1861 en mindre parsell Selsbakkøien.

Efter Ole Andersens død blev hans sønn Anders Olsen eier av den gjenværende del av eindommen i 1864. Fra 1893 tilhørte den Anders Kristiansen Myrind .

Selsbakk Østre blev i 1898 solgt til Peder Johnsen Ramberg for 18000 + kår. Og i 1926 blev Johan og Ragnvald Ramberg eiere.

I 1913 solgte Johan Ramberg til småbruk og villatomter samt til Statsbanene ved Størenbanens omlegning tils. ca. 70 mål. I 1916 kjøpte han av Nedre Selsbakk 90 mål dyrket jord.

Ragnvald Ramberg (30.3.1904 i Strinda - 16.1.1995) tok over i 1941. Han ble i 1931 gift med Mathilde Ramsøskar (23.05.1912 i Rissa-19.07.2000). Barn Ragnhild (1931), Oddbjørg (1938) og Jostein (1940).

Eiendommen er nå utstykket til boligtomter.


Beskrivelse

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.