WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Murdam ved Estenstad

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kartutsnitt Tømmerholtdammen med kulturminner
Damrester i Styggdalen. Foto: Jan Habberstad
Reservedammen. Foto: Harald Norem
Damrester i Styggdalen. Foto: Jan Habberstad

Lokalitetsnavn: Murdam Estenstad
Stedsangivelse:

Rett sør for Estenstaddammen, i bekken fra Styggdalen. Også kalt Reservedammen.

Beskrivelse:

Murdam for inntak av vann. Vannet ble tatt inn her da myra i Estenstaddammen ble kjørt bort. Fra dammen ble det lagt rør helt ned til nedre dam, Tømmerholtdammen. Dette var nødvendig for å bevare vannet rent mens arbeidet pågikk. Bygd trolg på 1920-tallet. Se kart under Damrester i Styggdalen.

Området rundt dammen ble ryddet av Strindamarka Vel høsten 2014.

Personer:

Gårdsnummer/bruksnummer: På grunnen til gnr
Størrelse-utstrekning:Murdam 4-5 meter høy
ID-nr i Access database: 63
Koordinat Ø:
Koordinat N:
Høyde over havet:
Kulturminnetype: Murdam
Status: Sikker
Registrert dato: 27.11.2000
Registrert av: Finn Bjørgum
Tilvist av:
Anslått datering: 1920-tallet
Litteratur: Strinda bygdebok 1., Årbok Strinda den gang da 2001
Historielag: Strinda
Historielagskode:1601-2 STRI

Se også