WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Kulturminneregistrering i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Det ble foretatt kulturmnneregistreringer i Strinda i 2001. Utgangspunktet var forarbeid med "Flerbruksplan for markaområdene i Trondheim", et kommunalt prosjekt. Historielagene i Trondheim ble invitert til å delta. Det var Andreas Glimstad og Ole Johan Sætre som var kommunens kontaktpersoner.

Primærområdet for undersøkelsene var grøntarealer, turdrag og markaområder bl.a. i Bymarka, Strindamarka, Estenstadmarka.

Historielagene benyttet egne styremedlemmer og medlemmer i registreringen.

Det innsamlede materialet ble senere overbragt Vitenskapsmuseet i Trondheim. Birgitta Berglund var kontaktperson mellom museet og historielagene.

Registrerte data ble lagt inn i en database og strukturert ut fra en vitenskapelig metodikk.

Dataene er i svært liten grad blitt koordinatfestet, men de fleste er avmerket på kart.

Siden 2004 er dataene blitt oppbevart ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab