WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i Strinda kommune og Trondheim kommune.
WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johan Sofus Widerøe

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Johan Sofus Widerøe
Direktør Johan Sofus Widerøe ( 6.12.1864 i Fitjar - 15.6.1930 ). Han tok sin medisinske embetseksamen i 1891. Gift 25.3.1903 med Signe Pauline Dahl (31.12.1875-5.7.1959), datter av kjøpmann Anders P. Dahl i Tondheim. Barn: Ivar Andreas Widerøe (24.4.1904-), Gunnar Ole Widerøe (27.5.1905-), Ingrid Kristine Widerøe (31.10.1906-), Marie Sofie Widerøe (15.7.1909-), Knut Eilert Widerøe (5.4.1910-).

I 1892 fikk han stilling som amanuensis hos distriktslege Eger i Indre Fosen. Sin kandidattjeneste gjorde han ved Rikshospitalet. Han kom til Rotvold asyl som assistentlege i 1894. Etter halvannet år der ble han distriktslege i Hemne, ett år senere reservelege ved Neevengaarden sinnsykeasyl i Bergen.

Han var tilbake som reservelege på Rotvoll i 1897 fram til 1908. Samtidig var han lege ved Ranheim Bruk og for arbeiderforeningene i Ranheim og Malvik. I april 1908 tiltrådte han som amtslege i Søndre Trondhjems amt, men allerede samme år ble han distriktslege i Lindaas. I 1912 ble han utnevnt til direktør ved Rønvik sinnsykeasyl i Bodin. Senere var han ett års tid ved Østmarka sykehus. Direktør ved Reitgjerdet asyl fra 1918-1923 ?. Ble så direktør ved Rotvoll i 1921 da han etterfugte Olaf Gustav Sollied - og fram til 1931 da han ble avløst av Torkel Arup Seip.

Kilde

  • 1. Helsedirektøren. Fortegnelse over leger, tannleger og veterinærer i Norge pr. 1. mars 1958
  • 2. Birger Kaada. Norges leger 1976
  • 3. Valborg Borgan og Gerd Søraa. Rotvoll 1872-1972
  • 4. Geni