WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i Strinda kommune og Trondheim kommune.
WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jacob Schavland

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Prest Jacob Schavland (25.7.1716 i Beitstad- 16.6.1788 i Mandal), var sønn av kaptein Ole Einersen Shavland og Elen Jacobsdatter Bye. Gift i Holum 18.9. 1759 med Susanna Stub, f. i Stadsbygd 2.4. 1723, d. i Søgne 12.5. 1795, datter av prost Michael Stub og Susanna Schreuder.

Jacob Schavland blev student fra Trondheim 1734 og tok teologisk embedseksamen 1737. Allerede i studieårene kom han under innflytelse av den pietistiske vekkelse. Efter et par år som huslærer hos lagmann Hans Collin i Trondheim blev han 13/8 1739 kateket ved Vår Frue kirke og underviste samtidig sognepresten Niels Tønders og andre bra folks barn i byen. Han blev 21/ 9 1742 personellkapellan hos Michael Stub i Stadsbygd, men klager over at han møtte megen motgang der. I 1751 drog han til Kjøbenhavn, hvor han kom til å fungere som kapellan ved Vaisenhuset i fire år, en interimsordning som Enevold Ewald må antas å ha fatt istand.

Jacob Schavland blev 6.6.1755 sogneprest i Holum og Mandal. Schavland var en nidkjær prest, lærd, verdig og fortjent, som biskop Eiler Hagerup kaller ham. Hans efterfølger berammer hans ømme gemytt forenet med urokkelig redelighet, men også hans usedvanlige og allsidige lærdom, som gjorde ham til et levende leksikon. I hele sitt store kall fikk han gjennemført en skoleordning og oprettet et legat til bedring av lærernes lønn. I manuskript har han efterlatt sig en beretning om laksefiskerienc i Mandalselven, en prestehistorie for kallet som også omfatter en selvbiografi (i embedets jordebok), og endelig et " Diarium" 1740- 88 (Boecks samling i Vidensk. Selsk. i Trondheim). I det siste legger han for dagen sin glede og stolthet over all fremgang for fedrelandet. Ved notisen om Holbergs død har han latt stå åpen plass til en kommcntar han aldri kom til å få skrevet.


Kilde

  • 1. Kristen valkner. Norsk biografisk leksikon, bind .., side 490