WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Eiendomsforhold i Strindamarka

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Strindamarka består av en rekke eiendommer, både offentlig eid av Strinda kommune og av private grunneiere. Lista er ikke uttømmende, men berører i vesentlig grad eiendommer som har stier og turdrag i marka, områder som bl.a.Strindamarka Vel skal hegne om.

Eiendommer ved Litjvatnet
Eiendommer ved Jonsvannsvegen
Eiendommer ved Steinan
Eiendommer ved Blakli
Eiendommer i Estenstadmarka
Eiendommer ved Blekkan
Eiendommer ved Austlia
Eiendommer ved Siim
Eiendommer ved Jonsvatnet
Eiendommer ved Lia pukkverk
Eiendommer ved Bratsberg


GNR BNR Navn Hjemmelsinnehaver

36 1 Røstad Trondheim kommune
Eiendommen ligger ved Litjvatnet. Strekker seg innover mot Austlimyra.
36 6 Røstadli. Trondheim kommune
Eiendommen ligger i Aunemarka og omfatter Austlia.
36 11 Røstad Øvre. Kleven, Bjarne. Eiendommen ligger i Aunemarka.
37 61 Granheim. Odd og Marianne Hansen. Eiendommen ligger øst for Månen.
38 4 Kjønlien. Trondheim kommune. Eiendommen ligger nordvest for Vikarauntjønna.
38 10 Vikarauntjønna. Kolbjørn Selmer. Eiendommen ligger ved Vikarauntjønna.
38 73 Vikaraunet Nordre. Eilif Solem. Eiendommen ligger i Aunemarka.
41 1 Teslimyren. Morten Haugen. Eiendommen ligger syd for Jonsvannsveien i Aunemarka.
42 1 Stokkan Øvre. Trondheim kommune. Eiendommen ligger øst for Dragvoll.
42 22 Trondheim kommune
42 264 Bård Gjervan.
43 1 Tømmerholt. Trondheim kommune. Eiendommen ligger nord for Estenstaddammen.
43 2 Bergli. Hilde Fyksen Berg. Eiendommen ligger øst for Estenstadvegen.
43 5 Bekken. Laila Hagen. Eiendommen ligger ved Estenstadvegen.
43 6 Tomsetmyr. Eiendommen ligger vest for Kvernhusflata.
43 9 Steinset. Rune og Hege Kristiansen. Eiendommen ligger syd for Bekken.
44 1 Estenstad. Trondheim kommune. Eiendommen ligger ved Estenstaddammen.
44 4 Estenstad Nordre. Jorid og Martin Bye. Eiendommen ligger nordvest for Estenstadhytta.
45 1 Dalset. Anita Kvamme. Eiendommen ligger ved Estenstadvegen.
48 53 Dragvold NTNU
80 1 Steinan Nedre. Valborg Stene. Eiendommen ligger ved Steinanvegen og østovermot Estenstadvegen.
80 2 Steinan Nedre. Valborg Stene.
80 3 Steinan Nordre. Torbjørn Varø. Eiendommen ligger ved Steinanvegen og mot Estenstadvegen.
81 1 Steinan Øvre. Roger Hokstad. Eiendommen ligger ved Steinanvegen og ved Fuglmyra.
81 2 Steinmarken. Bjørg Silli/ Bjørn Stene.
81 8 Kraftlinje nordøst for Blakli. Statnett
81 27 Steinhaugen. Trondheim kommune
82 2 Steinaunet. Den Danske bank. Eiendommen ligger ved Steinanvegen.
83 1 Blakli. Nils Petter Haarsaker. Teig på nordsiden av Tomsetåsen.
83 4 Blaklieggen. Aud Haarsakers arvinger. Areal ved Steinanvegen.
83 8 Areal ved Steinanvegen. Trondheim kommune
86 1 Tomset.Br. Killingberg.
86 2 Tomsetåsen. Trondheim kommune. Tidligere Strinda Kalkverk.
86 5 Tomsetmyra. Gunnar og Oddvar Klungerbo.
86 6 Tomset utbygging. Utbyggingsområde vest for Tomset.
87 1 Kastbrekka. Halvard Grøseth. Omfatter også Kastbrekkåsen.
87 2 Østmarken. Marit Rø. Område øst for Tomsetåsen, i Svarttjørndalen
87 6 Bjørnåsen skibakke. Nidelv Idrettslag. Ligger syd for Tomsetmyra.
88 2 Blekkan Nedre. John Blekkan. Eiendommen omfatter Bjørnåsen.
89 1 Blekkan Øvre. Lars Lilleeng. Eiendommen omfatter Ramdalen.
89 4 Plassen. Martin Eivind Jenssen. Eiendom syd for Kastbrekkåsen
89 5 Østliteigen. Ola Bromseth. Ligger i Ramdalen.
89 6 Setteråsen.Lars Lilleeng. Høyde syd for Tomsetåsen, i Ramdalen.
111 1 Kvammen. Lars Evensen.
111 6 Tvereggmarka. Reidun Lernes. Omfatter søndre del av Ramdalen.
111 11 Kvamsmarken II. Hegdalsness, Bergliot. Sydsiden av Ramdalen.
112 1 Bjørka. Konrad Hansen.
112 2 Myren. Bjørken Nedre. Olstad, Arnulf
112 5 Myrtrøa. Hanssen, Konrad. Område ved Bjørkmyr.
112 10 Bjørken 2. Veidekke ASA
113 1 Lien Nordre. Ruth Eriksen. Omfatter områder syd for Bjørkåsen, nord for Stakkalhøgda, Liaåsen.
113 2 Lien Søndre. Anders Flaa. Lia pukkverk, Stakkalhøgda, Liaåsen.
114 1 Gisvoll. Viken, Nils Erling. Omfatter Stamsåsen.
116 1 Ekle Øvre. Ekle, Øystein
116 2 Solstua. Jonassen, Ola
116 3 Eklesgjerdet. Haugen, Karl Øyvind
116 7 Eklesbakken. Trondheim kommune
116 10 Eklesflaten. Skjetne , Magne Eilif
116 11 Asphaugen. Haugen, Karl Øyvind
117 1 Randli Øvre. Dahlen, Sigrid Reidun
117 2 Randli Nedre. Skjetne, Heidi
117 4 Bratsberggrinden Aune, Geir Lasse
119 1 Bratsberg Vestre. Fonn, Katherine
119 2 Bratsberg Østre. Bolseth, Jostein
119 5 Bratsberg Øvre. Bratsberg, Petter
120 1 Sætran Vestre. Skikstein, Norman Nikolai
120 2 Sætran Trondheim kommune
121 7 Kvålsfeltet. I. Jørstad / E. Reitan
121 9 Rydjord.Svein Husby
121 20 Nyheim. Karstein og Synnøve Singstad
122 19 Røstad 2.Ole og Signe Stokke
128 1 Leirås.Harald Ekli. Nord for Sæteråsen.
128 2 Leirås.Øyvind Haugen. Nord for Sæteråsen.
128 3 Leirås.Øystein Ekle. Nord for Sæteråsen.
128 4 Leirås.Stig Roar Ekle
129 1 Rosmo Vestre.Katrine Dretvik Sandbakk
129 2 Rosmo Østre.Tor og Trygve Rødstein
130 1 Reinås. Dag Øystein Johnsen
130 3 Østli.Dag Øystein Johnsen
130 50 Reinåsen.May-Britt og Robert Skram
132 1 Siim.Lars Siim
133 1 Moen i Bratsberg.Torstein Moen
133 2 Movolden.Thorleif Berg
133 6 Moen nordre utmark.Martin Klungerbo
133 7 Moen Vestre.Paul Moens etterfølgereKilde

  • 1. Kart GIS-Link
  • 2. Infoland.no