WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i Strinda kommune og Trondheim kommune.
WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Damhaugen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Damhaugen
Foto:Jan Habberstad
Damhaugen er en gammel plass under arvefestestedet Trolla. Stedet ligger like nord for Holstdammen. Trollavassdraget ble tidlig utnyttet av vanndrevet industri. I 1692 bygde borgermester Hans Hagerup en kornmølle der med 5 kverner, og 30 år senere kom rådmann Lorentz Holsts sagbruk. Det ble rasert av en flom i 1844 da demningen til Løkkadammen ble brutt, og i 1850 brant Trolla mølle.

I 1854 anla mechanicus Hans Johan Olsen Trolla Brug, et jernstøperi og et mekanisk verksted. Bruket anla i 1884 Norges første privateide vannturbin i Trollabekken, og dette ga lys og noe kraft.

Ole Foss Grøn solgte plassen 21.august 1833 til Morten Prenaasen som hadde stedet i mange år. Den neste eier var Lars Damhaug som også var møller, og som solgte husene 17.7.1883 til Nils Johnsen Damhaug 17.7.1883 da han flyttet tilbake til sitt hjemsted i Strinda. Husene ble revet av den nye eier som var damvokter, og ny bebyggelse oppført. Hans sønn John Johnsen Damhaug overtok da faren døde 12. oktober 1912. John Damhaug har skrevet en beretning "Livet på Damhaugen" som finnes på side 28-29 i boken om Trolla Brug.

Damhaugen er idag disponert av Trolla Idrettslag. Som navnet indikerer var bruket opprinnelig en damvokterbolig.


Kilder

  • 1. Vann_nett
  • 2. Informasjonstavle ved Damhaugen
  • 3. Trolla Brug. Dets tilblivelse og historie.

Eksterne lenker