WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bratsberg gamle kirkested

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kartutsnitt Strindamarka med kulturminner
Fil:Navn
Bilde mangler foreløpig
Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Lokalitetsnavn: Bratsberg gamle kirketård
Stedsangivelse:

Bratsberg Østre, 119/2

Beskrivelse:

Bratsberg gamle kirkegård. ID 156893 Askeladden: BRATSBERG, gnr. 119 Bratsberg (Bratsberg sogn).

Lokalisering og avgrensing av Bratsberg gamle kirkested er uavklart. Nåværende kirke i Bratsberg, en laftet tømmerkirke med korsformet grunnplan, ble satt opp på (gnr. 121) Kvål i 1850, ca. 1.5 km nordøst for den gamle kirkens tomt. Fram til dette tidspunkt hadde kirken stått på (119/2) Bratsberg, på det som i dag er en lav, rektangulær forhøyning i åkeren rett østnordøst for og inntil dagens gårdstun (ned fra 119/2 på ØK). Rett sør for forhøyningen er det ved flere anledninger i forrige århundre blitt funnet skjeletter og trekister ved pløying og grøftegraving. En kirke på Bratsberg ble revet kort før 1663, trolig en stavkirke, da en laftet tømmerkirke med Y-formet grunnplan ble reist på samme sted som den foregående. I 1845 ble denne funnet å være i for dårlig stand til at det ville svare seg å utføre vedlikehold, samtidig som det ble hevdet at den lå usentralt til i forhold til bygdas befolkningsmessige tyngdepunkt (Brendalsmo 2006:525f m/ref.). Det er ikke omtalt prestebol til kirken i middelalderen. Klüwer (1823a:44) noterte følgende om fornminner på Bratsberg: “Ved Bratsbergs Annexkirke findes en betydelig Mængde Kæmpehouge, for det meste steenlagte”. To av dem er blitt utgravd og kan dateres til eldre jernalder. I den ene fantes ei helle med en innskrift i den eldre runerekke, muligens et mannsnavn (Petersen 1939:46f). Fortsatt finnes det en gruppe forhøyninger/ hauger på et lite område i åkerkanten rett nord for tunet og som sannsynligvis er gravhauger. (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkesteder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-70).

Personer:

Gårdsnummer/bruksnummer: På grunnen til gnr 119/2
Størrelse-utstrekning: Ca 800kvadratmeter
ID-nr i Access database: 168
Kartplassering:Nr 32 på kartet
Koordinat Ø:
Koordinat N:
Høyde over havet:
Kulturminnetype: Kirkegård
Status: Sikker
Registrert dato: 17.11.2002
Registrert av: Hans Saksvik og Magnus Skjetne
Tilvist av:
Anslått datering: Nyere tid, før 1850
Litteratur: Askeladden
Historielag: Nardo og Bratsberg
Historielagskode: 1601-3 NBHL

Se også

  • Oddbjørg Høiås. Fra kirke til anneks. Njardarholl 2016