WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Bekken

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Bekken gård
Foto hentet fra Strinda den gang da 2001
Bekken, gnr 43 bnr 5, ligger i Estenstadmarka og var en husmannsplass som lå under Tømmerholt. Den kan tidfestes til 1801 og ble da skrevet Bechen. Den ble også kalt Tømmerholtbekken på 1860-tallet etter Tømmerholtbekken (se også Stokkanbekken) som rant forbi plassen. Senere ble navnet Bekken. Det bodde da en mann der som het Ole Eriksen, sannsynligvis den samme som bygslet Tømmerholt i 1797.

Strinden Teglverk solgte Bekken til Helge Hagen i 1939. Bygningene på Bekken lå der hvor det nå er en parkeringsplass. Jordbruksdriften ble nedlagt omkring 1950 og husene revet i 1970.


Parkeringsplass ved Bekken gård 2010

Ved Bekken gård er det nå parkeringsplass. Foto: Jan Habberstad

Kilde