Strinda  historielag  


 

Stiftet 9. mai 1996

   

 
     
 

Kvilhaugen gård
 

 


Se større bilde
                 Foto: Jan Habberstad

 


Kvilhaugen Gård ligger på toppen av Blusuvollbakken med en gedigen utsikt over Trondheim.

(Kvilhaugen gård ble omtalt som påskenøtt 2-2008.)


 

       


Se større bilde

Her ser vi et skråfoto fra Gule sider. Bildet er av nyere dato og viser Kvilhaugen Gård og området rundt.

I 2006 ble lokalene restaurert. Utvendig ble låvebrua gjort om, og innvendig ble det lagt til rette for serveringslokaler i 2. etasje. Eiendommen omfattes av reguleringsplan R1168B av 21. mars 1991. Kvilhaugen har gnr. 58, bruksnummer 3 og har adresse Blusuvollbakken 20. Eiendommen er regulert til spesialområde for bevaring.

   
 

Se større bilde
                 Foto: Jan Habberstad

 

Vi spurte også om navnet på eieren av gården.
Riktig svar er Roll Severin A/S, som er en del av Proviantgruppen.

Les mer om restaurantdriften på Kvilhaugen Gård

 
       


Se større bilde             

 

For 8 år siden ble området ved gården utpekt til å være et jubileumssted. Det var Blusuvold plass som ble utpekt til Tusenårssted i Trondheim. Tusenårsstedet Blusuvold plass ble offisielt avduket med en seremoni
1. nyttårsdag.
Til sammen ca. 150 fakkelbærende elever fra Berg og Eberg skoler var med og skapte rammen omkring denne seremonien, som var arrangert av Tusenårskomiteen i Strinda distrikt v/Karin Amble.
Til stede var også Åsvang og Eberg skolekorps, som hyllet det hele inn i sin musikalske kappe.
 

 
Kristofer Grendahl fra Strinda historielag holdt tale, der han kom inn på den historiske betydningen området har hatt. Det var imidlertid Ragnhild Glenne som avduket symbolet på at stedet nå offisielt er tusenårssted.
Les mer i Strindaposten
 
   


Se større bilde             

 

På dette kartet fra 1909 ser vi også Kvilhaugen.

Men den gang lå Kvilhaug Plass på nordsiden av Blusuvoldbakken

 

 
       

Se større bilde
                 Foto: Jan Habberstad  

 
Strinda historielag har fått låne historien om Kvilhaugen Gård og bringer her et utsnitt av historien.

Hjalmar Østerås var tredje og siste generasjon som drev Kvilhaugen Gård. Han giftet seg i 1942 med Harda som kom fra Oksvoll på Nes i Fosen.

Les historien om Kvilhaugen Gård

 

 
       

Se større bilde
                Foto: Jan Habberstad

 

Kvilhaugen Gård fikk i 1988 status som bevaringsverdig bygning.

Restaurantdriften begynte først som selskapsdrift i hovedhuset.
Fjøset ble etter hvert til både kro og selskapslokale.
I fjøset ligger lokalene ”Stallen” og ”Båsen”. I tillegg ligger lokalene ”Grishuset”, ”Sauen” og ”Vognskjulet” i låven.

På plenen foran hovedhuset er det serveringsplass for 200 gjester.

 

 
       


Se større bilde             

 

Navnet på gården har nok sammenheng med å ta en hvil.
Her er en familie fra Strinda på tur hjem fra hurtigruta i 1954. Det var vanlig å gå til og fra byen den gang.

Gutten til høyre er nettsideredaktøren.