Stiftet 9. mai 1996Vårt nettleksikon
 

      
  Kontaktinfo  
 

Postadresse
Strinda historielag
v/leder Jan Habberstad
Vegamot 4A
7049 Trondheim

Telefon
Lagets leder
95889594

E-post
Lagets leder


Møtelokale
Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.


Organisasjonsnummer
991 834 354

 
     
  Styret  
 

Leder
Jan Åge Habberstad

Styremedlemmer
Kari Grendahl Auran

Ingeborg Øfsteng Bjørgum

Solveg Solem
Anders Glimstad
Varamedlemmer

Lene Strøm
Johan Egil Dreier

Se presentasjon av styret

Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad

Årbokredaktør
Knut L. Vik

 
     
  Adresseendring  
 

Meld fra om adresseendring til:

 
 

Kari Grendahl Auran

 
  Vedtekter  
 

Les vedtektene

 
  Aktiviteter  
 

Gjennomførte aktiviteter
Planlagte aktiviteter

 
 

Forslag til temaer

 
  Årboka  
 

Så langt det er mulig skal historielaget sørge for å utgi årboka “Strinda den gang da“.
Alle årbøker er til salgs.
Årboka 2016 er nå til salgs.

 
 

Les mer

 
  Årsmøtet 2016  
 

Innkalling
Beretning

 
 

Protokoll

 
  Lenker  
 

Se snarveger

 
  Info på engelsk  
 

English info

 
  Været på Strinda  
 

Værmelding for Strinda
Været på Skistua
Værstasjon Trondheim

 
 

   Havn

 
  Strindaklokka  
 


Klikk på klokka og du får frem kalender,

 
 

månefase etc.

 
   Strindamarka Vel  
   
 

”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”
Bli medlem av Strindamarka Vel

 
 

Se nettsida

 
   Trondheimsbasen  
 

Trondheimsbasen 2017 inneholder mer enn 60% flere data enn 2013-versjonen. I tillegg til registreringer i kommunene Byneset, Leinstrand, Strinda, Tiller og Trondheim i perioden ca. 1840-1934, er det også data fra Namdal og Helgeland.
Bestill Trondheimsbasen nå!

 
     
 
     
 

Strinda historelag

Styret i Strinda historielag

Leder
Jan Åge Habberstad
Sivilingeniør
Adresse:
Vegamot 4A, 7049 Trondheim

Tlf: 958 89 594
  
 

Styremedlem
Kari Grendahl Auran
Pensjonist
Adresse:
Stokkanhaugen 179C
7048 Trondheim
Tlf: 934 80 580
 
Styremedlem
Solveig Solem
Pensjonist
Adresse:
Brattvollvegen 14, 7056 Ranheim
Tlf: 416 61 486
 

Styremedlem
Ingeborg Øfsteng Bjørgum
Pensjonist
Adresse:
Othilienborgveien 58,
7033 Trondheim
Tlf: 73 93 88 01
 

Styremedlem
Andreas Glimstad
Pensjonist
Adresse:
Teglverket 20, 7048 Trondheim
Tlf: 952 63 050

 

Varamedlem
Lene Strøm  
Sykepleier
Adresse:

Margrethe Thomsets veg 5,
7036 Trondheim
Tlf: 952 44 061
 
  Varamedlem
Johan Egil Dreier
   
  Nettredaktør
Jan Åge Habberstad
  Årbokredaktør
Knut L. Vik
 
Redaksjonskomiteen for Årboka
Nils Estenstad
Solveig Solem
Per Solve Tretli
Randi Tvete Vik

Jan Breida
Sigurd Fjær
 
Valgkomité
Jan Erik Hokstad

Ingvald Sivertsen
Ragnhild Lande
 

 

 

 

 

 

 
     
   
  Strinda historielag  
 

ble stiftet i 1996 og har nå ca. 660 medlemmer.
Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid på Strinda, og vi arbeider for å ta vare på kildematerialet til områdets historie.
Vi arrangerer ca. 3 møter per semester.
De fleste foredragsmøtene er i lokalene til Strinda videregående skole, ellers besøker vi bedrifter, og vi arrangerer vandringer.
De siste årene har vi hatt en vårtur med buss.
Alle er velkommen på våre møter, og vi ønsker flere medlemmer.
Medlemmene får innkalling til møtene per brev eller e-post.

 
     
  Strinda  
 

er en tidligere kommune i Sør-Trøndelag. Den er fra 1964 en del av Trondheim kommune. Strinda omfattet opprinnelig områdene fra grensen til Byneset ved Flakk østover til Ranheim ved grensa til Malvik. I sør grenset den mot Leinstrand ved Granåsen og hele Jonsvatnet lå i Strinda. Trondheim kommune utgjorde bare selve byhalvøya. Ved flere utvidelser ble store om-råder lagt til Trondheim, noe som førte til at grensen gikk på kryss og tvers gjennom boligområdene.
Kilde: Wikipedia.no
 

 
 


 

 
  Bilder fra Strinda  
 

 
 

Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider.
Les mer

 
 

 

 
  Hvem var de?  
 

Menneskene bak gater og veger i Strinda
Ingrid J. Brissach i Adresse-avisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Les mer
Se oversikt alle gater

 
 


 

 
  Et leksikon for Strinda  
   
 

Se leksikonet

 
  Store norske leksikon  
 

 
 

Se leksikonet

 
  Kulturminner i Strinda  
 

 
 

Gå til Kulturminnesøk

 
  Trondheimstegningen  
 

 
 

Se bytegningene

 

Copyright  2007 © 2017 Strinda historielag
Webmaster:
Torbjørn Rønning
Strinda historielag er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 
eXTReMe Tracker