Årbok for Strinda historielag2006
Forside

Bekken gård på 1930-tallet.
Maleri av Paul Kastbrekken.
Eier av maleriet er Laila Hagen, datter av Helge Hagen,
som kjøpte Bekken gård i 1939 av Strinden Teglverk.
 

 

Bakside

Bekken gård på 1930-tallet.
Maleri av Paul Kastbrekken.
Eier av maleriet er Laila Hagen, datter av Helge Hagen,
som kjøpte Bekken gård i 1939 av Strinden Teglverk.