Stiftet 9. mai 2011

Foto: Jan Habberstad

gg

g

gg

gg

gghhh

gg

 

Kontaktinfo


Postadresse

Strindamarka Vel
v/
Harald Norem
Christian Bloms veg 2B
7058 Jakobsli


Telefon
Lagets leder
Harald Norem
913 20 385

Feltadresse Strindamarka
Brakke ved Tømmerholt gård

Organisasjonsnummer
897 033 542

 

Styret

 

Leder
Harald Norem

Kasserer

Torodd Næss

Sekretær

Grete Espeland

Styremedlemmer

Terje Aas
Hans Hagset
Lars Lilleeng
Ebba Bredland
Tor Gjermstad

Revisor

Roar Stokholm

Valgkomite

Tore Kiste
Allan Mc Quarrie
Ingeborg Bjørgum


Nettsideredaktør
Jan Åge Habberstad


 

 

Aktiviteter


2011
2012
2013
2014
2015
2016
   
 

 

Vedtekter

 

Bli medlem


”Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning”


  Strindamarka Vel

Oppdatert 22. februar 2018


Årsmøte for Strindamarka Vel
Estenstadhytta 12. april 2018 kl. 19.00

I forbindelse med møtet vil Hans Olav Løkken holde et foredrag om Armfelts felttog i 1718.
Dette blir en del av 300 års markeringen. Blant annet ble det etter felttoget holdt skadetakst på både Estenstad og Tømmerholt gård.
Foredraget vi i stor grad konsentrere seg om Armfelts angrep mot Trondheim denne høsten.

Dessuten vil vi ha vanlige årsmøtesaker.

Dere vil få mer informasjon via e-post og oppslag på hytta.


Dugnadene sommersesongen 2018
Vi starter opp onsdag 25. april kl. 10.00

Vi ønsker å følge opp den store aktiviteten vi hadde i 2017. En oversikt over hva som ble utført ser dere her.

Årets sesong starter onsdag 25. april med oppmøte ved Tømmerholt gård kl. 10.00. Både tidligere aktive og nye deltagere er velkomne.

Årets aktiviteter vil blant annet omfatte:


Gjøre det trivelig rundt Estenstadhytta. Dette er spesielt viktig i år, hvor vi må stelle i stand etter vinterens/vårens byggevirksomhet med nytt servicebygg.
Forsterke stier og rydde utsiktsplasser.
Bygge trapper i bekkeløpet opp mot Tømmerhol-dammen.
Sette opp informasjonsskilt.

Velkommen.

Har dere spørsmål ta kontakt med Harald Norem, 91320385, harald.norem@gmail.com


Geologisk vandring i Estenstadmarka

Onsdag 7. juni 2017 arrangerte Strindamarka Vel og Trøndelag amatørgeologiske forening en geologisk vandring i Estenstadmarka.
Les mer


Blomstervandring i Estenstadmarka


 

Lørdag 18. juni 2016 arrangerte Strindamarka Vel blomstervandring med botanikerparet Berit og Asbjørn Moen som omvisere. Til tross for kaldt og surt vær var det 44 personer som møtte opp på Bekken.
Les mer


Dugnadsgjengen hedret med middag på Estenstadhytta

Leder i Strindamarka Vel, Harald Norem, evaluerte innsatsen i Estenstadmarka i 2015, og la fram tanker om neste års oppgaver.
Les mer


Minnestund ved bautaen til Johan Moan 8. mai


 

Nidarvoll og Bratsberg Historielag og Strindamarka Vel markerte 8. mai 2015 ved Tomset gård, 40 personer møtte opp.


Referat fra Årsmøtet 21. april 2015

 

 

 

Årsmøtet 2014 i Strindamarka Vel ble avholdt 21. april på Estenstadhytta med 39 deltakere.
Les møtereferatet
Les protokollen


Strindamarka Vel er nå medlem av Friluftsrådet i Trondheim


Vi deltok også på ordførerturen i
Strindamarka 16. juni 2014

Skogstien i Strindamarka er gjenåpnet 8. september 2013


Les mer


Årsmøtet 2012

Vellykket årsmøte på Estenstadhytta ble holdt 16. april 2012.
Les mer
Les protokoll fra Årsmøtet

Valget


Gøyal kulturkveld på Estenstadhytta

Torsdag 27. september 2012 arrangerte Strindamarka Vel Kulturkveld på Estenstadhytta.
Les mer


Nye trimkasser er på plass i Strindamarka !


Hans Hagset og Åse Ølmheim var blant de som satte opp kassene i 2012.
Les mer


Klæbuveien barnehage ga penger til Strindamarka Vel

Barna i Klæbuveien barnehage har lært å kompostere restavfall til jord, som de har solgt til foreldrene. Pengene er gitt til Strindamarka Vel, som takker mye for pengene. (2012)
Les artikkelen i Bydelsavisa Strinda


Bedre utsikt fra Estenstadhytta


Strindamarka Vel ryddet skog 6. juni 2012.


Vellykket dugnad i Strindamarka 23. mai


Godt oppmøte på første vårdugnad 23. mai 2012-
Les mer


Første årsmøte i Strindamarka Vel


Det første Årsmøtet i Strindamarka Vel ble holdt på Estenstadhytta 12. april 2012.
29 medlemmer deltok.
Les mer


Informasjonsfolder om
Strindamarka Vel

Informasjon om Strindamarka Vel foreligger nå i en ny brosjyre. Styret ber frivillige hjelpe til å spre annonsen.
Brosjyren er lagt ut på Estenstadhytta og finnes hos styrets medlemmer.
Ta kontakt hvis du ønsker flere eksemplarer!
Last ned brosjyren her.


Strindamarka vår - finne informasjon
16.3.2012

Informasjon om Strindamarka kan du finne på Strinda historielags nettleksikon.
85 artikler finnes samlet der.
Se artiklene
 
Aller helst ser vi at du sender oss bilder, historier og bilder som vi kan legge ut her på denne sida.
 


Vil du annonsere på denne sida?

Ønsker du å profilere deg mot en av de sterkest økende friluftslivsarenaer i Trondheim?
Les mer


Styremøtet i Strindamarka Vel
12. desember 2011

Foto: Jan HabberstadStyret drøftet aktivitetene i 2012 og planer for økt medlemstilgang.
Årsrapport 2011 ble godkjent.
Les årsrapporten


 

 

Annonsører/sponsorer

 
 

Strinda historielag
Les om Strindamarka


Nardo og Bratsberg Historielag
Estenstad Drift AS
Møter på hytta eller catering?
jarlinge.krognes@hotmail.com 


Fakta om Strindamarka
Finn oss på Facebook
Ta vare på Strindamarka vår!
 
Strindamarka Vel vil bevare marka som friluftsområde
- utvikle området videre i et godt samarbeid med grunneierne, brukerne og Trondheim kommune.

 
   

 
Copyright 2012 © 2017 Strindamarka Vel
Webmaster: Torbjørn Rønning
Strindamarka Vel er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 

 
       
eXTReMe Tracker